Política de Privacitat i Avís Legal

Home » Política de Privacitat i Avís Legal

Política de Privacitat

Protecció de dades

Tractament de dades de caràcter personal SICAT Sistemes d'Informació SL l'informa que les dades que per vostè són aportats passaran a formar part d'un fitxer automatitzat amb dades de caràcter personal responsabilitat de SICAT Sistemes d'Informació SL . seva creació , existència i manteniment responen a la finalitat exclusiva de la gestió , assessoria i consultoria en tecnologies de la informació , la resolució de consultes , la tramesa d'informació sobre productes i serveis de la marca SICAT . Les respostes sobre les seves dades són voluntàries . No obstant, la negativa a oferir les dades sol licitades suposa la impossibilitat de ser assistit pels nostres serveis , així com rebre informació de la nostra empresa . En tot moment vostè pot exercir els drets d'oposició , accés , rectificació i cancel lació en l'àmbit reconegut pel Reglament (UE) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades. Per exercitar els drets esmentats a l'apartat anterior , i per a qualsevol aclariment , pot dirigir-se per escrit a Carrer Major 40 . 08221 , Terrassa , o la següent adreça de correu electrònic: rgpd@sicat.cat

Avís Legal - SICAT

Dades d'identificació

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002 , de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic , a continuació s'exposen les dades identificatives de l'empresa:

SICAT Sistemes d'Informació SL ( SICAT ) , és una societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 35608 , Foli 145 , Full B274012 , Inscripció 1 amb el CIF B61121703

Correu electrònic : sicat@sicat.cat

Vigència de la informació

L'accés al portal de SICAT i així mateix la informació relativa a qualsevol productes i serveis que aquesta conté comporta l'acceptació de les condicions previstes en el present avís legal . De la mateixa manera la informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en l'actualitat després de l'última actualització realitzada . No obstant, la informació relativa a productes i serveis oferts en aquesta pàgina web és exclusivament orientativa i de cap manera vinculant .

Propietat intel lectual o industrial

El contingut de la present pàgina web està protegit per la Llei de Propietat Industrial o Intel lectual . Per tant els continguts , codis font , forma , disseny , pàgines , marques , noms comercials , logotips així com denominació de productes , aplicatius i eines són propietat de SICAT i la seva distribució , modificació , transmissió , còpia o qualsevol utilització dels mateixos ha de ser autoritzada expressament per escrit a SICAT . Cal advertir que la infracció de les normes protectores de la propietat industrial o intel lectual comporta , si escau , a més de les possibles responsabilitats econòmiques , l'exigència de responsabilitats penals .

La resta de marques registrades i marques comercials , que apareguin al web , pertanyen als seus respectius propietaris .

Responsabilitats

La informació continguda en aquestes pàgines web és la vigent en la data de la seva última actualització i no representa cap obligació contractual per SICAT , sinó que s'exposa amb finalitat informativa i no constitueix una oferta de compra o venda de cap producte o servei .

SICAT refusa qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts de les seves pàgines web i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés , de manera temporal o definitiva sense necessitat d'avís previ . Tampoc es fa responsable sobre qualsevol informació no elaborada directament per l'entitat i refusa , de manera especial , qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda a les pàgines web a les quals es té accés mitjançant enllaços (links ) .

Així mateix , SICAT no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir per l'ús d'ordinadors infectats amb virus informàtics , ni de les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador ( browser ) o per l'ús de versions no actualitzades .

SICAT . Tots els drets reservats .