Sectors

Home » Sectors

Si necessita un ERP per a PIMES adaptat als requisits del seu sector, trobarà en SICAT E3 un aliat que entén el seu negoci. Automoció amb autofactura, Construcció amb facturació per certificacions, Tèxtil i Calçat gestionat per talles i colors ... són requisits indispensables que demostren el nostre focus especialitzat en cadascun dels diferents verticals. Solucions per gestionar el seu negoci específicament.

Dotat d'una flexibilitat poc comuna entre els ERP 's estàndard, SICAT E3 s'adapta fàcilment a les necessitats particulars d'una gran nombre de sectors i especialment en indústries com el tèxtil , el calçat i la pell , la distribució, la indústria auxiliar de l' automòbil , la construcció , la indústria farmacèutica , etc .

Un ERP ideal per a mitjanes i petites empreses, no només per les seves prestacions i facilitat d'ús, sinó també per usar un potent procés de parametrització que aconsegueix l'adaptació a les particularitats de cada negoci sense dificultats i amb relativa rapidesa . El retorn a la inversió està garantit .

SICAT E3 està compost per 7 mòduls independents i totalment integrats en una mateixa aplicació , cobrint tots els aspectes de gestió empresarial , des de finances fins a la gestió de relacions amb clients o CRM ( Customer Relationship Management . Dissenyat per aportar funcionalitats estratègiques com ara una potent comptabilitat ( general , financera , pressupostària i analítica ) , facilitat en l'elaboració de tot tipus d'informes , estadístiques , traçabilitat documental , lliure disseny de la política de vendes i suports en compres , e- commercey EDI , perfil i segmentació de clientela , etc . amb SICAT E3 , el creixement del negoci està assegurat , sense limitacions ni requeriments futurs de canvi de programari.

Com a eines de suport , SICAT E3 utilitza Microsoft Excel ; Crystal Reports ( per a la modificació , adaptació i creació de nous informes ) que d'una banda es fan servir per generar estadístiques dinàmiques , i d'altra ofereix la possibilitat d'integrar informació externa dintre dels informes de l'aplicació.

SICAT E3 per a empreses Tèxtils és la solució de gestió empresarial creada per professionals informàtics i consultors tècnics amb més de 25 anys d'experiència en el sector tèxtil.

Una aplicació desenvolupada per cobrir les necessitats pròpies del sector, com el tractament d'atributs, la traçabilitat de lots, el control de tallers externs, etc.

Una solució té com a objectiu agilitzar processos, deixant més temps per concentrar-se en el seu negoci.

Una gestió més eficient

En el tèxtil, la gran majoria de productes tenen associats certs atributs específics com el tipus de material, la talla, el color, la marca, etc., les combinacions donen lloc a una sèrie d'articles diferents. SICAT E3 tracta aquestes variants com referències de l'article, generant una referència per cada variació en l'atribut de l'article.

Un dels majors beneficis d'aquest sistema és una gestió més eficient, ja que s'evita, si voleu, haver de definir una i altra vegada una sèrie d'informació repetitiva comuna a referències del mateix article, com l'estructura, els preus, els descomptes aplicables, etc.

L'aplicació també disposa de la funcionalitat per a la identificació de cadascuna de les referències mitjançant un codi de barres, per facilitar la gestió d'expedició, recomptes físics d'estoc, etc.

Amb més punts de control

Gràcies a la funcionalitat de traçabilitat disposarà de la informació necessària, en tot moment i en temps real, per a:

 • Gestionar i controlar els tallers externs, podent traçar la producció de cada taller.
 • Controlar i avaluar la qualitat del producte final.
 • Conèixer els costos en cada fase de fabricació.
 • Millorar el control d'estocs, coneixent en tot moment l'estat real de l'estoc (en quantitats i valor).
 • Realitzar un seguiment dels albarans de dipòsit.
Llegir més

SICAT E3 per Calçat és la solució de gestió empresarial creada per professionals informàtics i consultors tècnics amb més de 25 anys d'experiència en el sector del Calçat i Pell.

Una aplicació desenvolupada per cobrir les necessitats pròpies del sector, com el tractament d'atributs, la traçabilitat de lots, el control de tallers externs, etc.

Una solució té com a objectiu agilitzar processos, deixant més temps per concentrar-se en el seu negoci.

Una gestió més eficient

Oblideu-vos de la problemàtica en el tractament de característiques com la talla, el color, etc. SICAT E3 permet generar una referència per a cada variant de l'article i ofereix la possibilitat d'associar un codi de barres a cada referència.

Amb més punts de control

Gràcies a la funcionalitat de traçabilitat disposarà de la informació necessària, en tot moment i en temps real, per a:

 • Gestionar i controlar els tallers externs, podent traçar la producció de cada taller.
 • Controlar i avaluar la qualitat del producte final.
 • Conèixer els costos en cada fase de fabricació.
 • Millorar el control d'estocs, coneixent en tot moment l'estat real de l'estoc (en quantitats i valor).
 • Realitzar un seguiment dels albarans de dipòsit.
Llegir més

SICAT E3 és la solució de gestió empresarial creada per professionals informàtics i consultors tècnics amb més de 25 anys d'experiència en el sector de la distribució.

Una aplicació desenvolupada per cobrir les necessitats pròpies del sector, com el tractament de magatzems, la traçabilitat de lots, el control de delegacions, etc.

Una solució té com a objectiu agilitzar processos, deixant més temps per concentrar-se en el seu negoci.

Una gestió més eficient

L'aplicatiu SICAT E3 permet generar una referència per a cada variant de l'article i ofereix la possibilitat d'associar un codi de barres a cada referència, agilitzant el control de magatzems i la confecció d'inventaris.

Amb més punts de control

Gràcies a la funcionalitat de traçabilitat disposarà de la informació necessària, en tot moment i en temps real, per a:

 • Gestionar i controlar muntatges externs, podent traçar la producció de cada taller.
 • Controlar i avaluar la qualitat del producte final.
 • Millorar el control d'estocs, coneixent en tot moment l'estat real de l'estoc (en quantitats i valor).
 • Realitzar un seguiment dels albarans de dipòsit.
Llegir més

SICAT E3 és la solució de gestió empresarial creada per professionals informàtics i consultors tècnics amb més de 25 anys d'experiència en el sector.

Una aplicació desenvolupada per cobrir les necessitats pròpies del sector, com el tractament de magatzems, la traçabilitat de lots, el control de delegacions, etc.

Una solució té com a objectiu agilitzar processos, deixant més temps per concentrar-se en el seu negoci.

Una gestió més eficient

L'aplicatiu SICAT E3 permet generar una referència per a cada variant de l'article i ofereix la possibilitat d'associar un codi de barres a cada referència, agilitzant el control de magatzems i la confecció d'inventaris.

Amb més punts de control

Gràcies a la funcionalitat de traçabilitat disposarà de la informació necessària, en tot moment i en temps real, per a:

 • Millorar el control de la cadena de subministraments (SCM).
 • Gestionar i controlar processos externs, podent traçar la producció de cada cas.
 • Minimitzar el "time to market" (TTM).
 • Controlar i avaluar la qualitat del producte final.
 • Conèixer els costos en cada fase de fabricació.
 • Millorar el control d'estocs, coneixent en tot moment l'estat real de l'estoc (en quantitats i valor).
 • Realitzar un seguiment dels albarans de dipòsit.
Llegir més

SICAT E3 és la solució de gestió empresarial creada per professionals informàtics i consultors tècnics amb més de 25 anys d'experiència en el sector.

Una aplicació desenvolupada per cobrir les necessitats pròpies del sector, com la gestió de magatzems amb ubicacions especials, l'establiment d'una traçabilitat total, el control dels costos de fabricació, caducitats, etc.

Una solució té com a objectiu agilitzar processos, deixant més temps per concentrar-se en el seu negoci.

Una gestió més eficient

SICAT E3 permet controlar com referències independents cadascuna de les variants del producte i ofereix la possibilitat d'associar un codi de barres a cada referència, agilitzant el control d'estoc i la confecció d'inventaris.

Amb més punts de control

Gràcies a la funcionalitat de traçabilitat disposarà de la informació necessària, en tot moment i en temps real, per a:

 • Millorar el control de la cadena de subministraments (SCM).
 • Gestionar i controlar processos externs, podent traçar la producció de cada cas.
 • Minimitzar el "time to market" (TTM).
 • Controlar i avaluar la qualitat del producte final.
 • Conèixer els costos en cada fase de fabricació.
 • Millorar el control d'estocs, coneixent en tot moment l'estat real de l'estoc (en quantitats i valor).
 • Realitzar un seguiment dels albarans de dipòsit.
 •  
Llegir més