SICAT E3

Home » SICAT E3

Departaments financers que necessiten sistemes de Autofactura, administracions que utilitzen MS Office com interfase de comunicació amb l'ERP, CRM que aprofiten el potencial de MS Outlook, fabricació Lean ... Aquestes entre d'altres són algunes de les funcionalitats estàndard de SICAT E3, l'ERP per a PIMES pensat en els requeriments de gestió de les petites i mitjanes empreses.

L'experiència de més de 20 anys desenvolupant solucions per a plataformes Mainframe amb els requeriments funcionals de les grans empreses, la pressió per mantenir el lideratge els obliga a estar permanentment revisant i millorant els seus processos de negoci, ens ha permès traslladar SICAT E3, , la nostra solució de gestió empresarial per a petites i mitjanes empreses, un conjunt de funcionalitats i millors pràctiques difícils de trobar en una única solució integrada amb MS Office. Pensar en gran per aplicar a petita escala ha donat com a resultat un solució consistent, modular i escalable capaç de adaptar-se als requeriments funcionals més exigents.

L'escalabilitat de la nostra solució cobreix el buit funcional que existeix entre les micro i les grans empreses. En aquesta etapa on el creixement potència i posa de manifest les debilitats dels projectes empresarials i sotmet a prova la capacitat de l'empresa, és aquí quan es necessita una solució de gestió fàcil d'implementar, que no pertorbi el dia a dia, , que no forci a revisar tota l'enginyeria de processos per adaptar l'empresa a la solució, ni requereixi modificacions que dificultin la seva evolució posterior.

La modularitat i la configuració de SICAT E3 faciliten el desenvolupament de l'empresa, des d'una Start Up que comença amb pocs recursos, ens adaptem sense traumes a la seva evolució dotant-la d'una gestió capaç de controlar la terciarització dels seus processos al mateix temps que incorpora més control en les seves finances, implementa processos de fabricació tant discreta com contínua i s'adapta als requeriments logístics de la seva clients. Això és possible dins la mateixa solució, mitjançant processos de configuració del sistema i acte formació. Per això SICAT E3 és l'ERP per a PIMES d'elecció.