Mòduls

Home » SICAT E3 » Mòduls

Escalablidad, modularitat, facilitat d'implantació, corba d'aprenentatge ràpida i, conseqüentment un alt ROI són les claus que distingeixen SICAT E3 com ERP d'elecció per a PIMES

Els mòduls que componen SICAT E3 han estat concebuts amb totes les funcionalitats que necessita l'empresa d'avui, abastant àrees com la gestió de vendes, compres, productes i estocs, fabricació, comptabilitat i finances, e-commerce i relacions amb clients.

Cal destacar que aquests mòduls han estat dissenyats per acomodar i adaptar-se al creixement i / o canvis futurs que puguin ocórrer a l'empresa, com ara la creació de noves àrees de negoci o l'augment del nombre d'empleats.

El disseny de SICAT E3 permet una visió transversal de l'empresa i alhora la possibilitat de compartimentar els diferents treballs en una idea més independent i departamental.

La base de l'estructura modular està fonamentada en una plataforma de serveis des d'on es defineixen els criteris de seguretat i d'accés, de menús i rapporting i fins i tot de mapping (si cal mantenir diàleg amb altres aplicatvos).

Per a una bona gestió de compres és imprescindible que dades clau com ara estoc mínim, millors preus i descomptes, productes més comprats, terminis de reposició, costos en transports, etc ... siguin de fàcil i ràpid accés. Un bon maneig d'aquest departament pot suposar un important estalvi per a l'empresa.

Amb el mòdul de gestió de compres de SICAT E3  pot utilitzar tota la informació parell prendre decisions planificades i estratègiques.

Les característiques més interessants d'aquest mòdul són:

 •  Tarifes de proveïdors
 • Potent definició de les condicions de compra
 • Ofertes a proveïdors coordinades amb ofertes a clients
 • Gestió de lasPropuestas de compres
 • Registre de factures i comptabilització automàtica
 • Control de processos i documents per Centre
 • Control de processos i documents per Divisió
 • Traçabilitat documental
 • Tipus d'Ordre de Compra
Llegir més

 

El mòdul de gestió de vendes de SICAT E3  és el fruit d'anys d'experiència satisfent les necessitats dels clients més exigents, abastant tots els aspectes comercials i de negocis, cobrint àrees com:

 • Política de vendes
 • E-Orders
 • Logística
 • Gestió packing list
 • Gestió de comissions
 • Gestió d'albarans
 • EDI
 • Facturació i Autofacturació
 • Gestió del TPV
 • Control de processos i documents per Centre
 • Control de processos i documents per Divisió
 • Traçabilitat documental
 • Tipus de Comanda
Llegir més

Estan seus clients satisfets amb el servei i / o productes que reben de la seva empresa? Sap que els clients no són tots iguals, en el sentit que cadascú té unes preferències concretes i esperen un servei específic.

La filosofia CRM (Customer Relationship Management) o Gestió de Relacions amb Clients va néixer amb el propòsit d'esbrinar i analitzar aquestes preferències per aconseguir així una personalització de les relacions amb clients. Per obtenir el major profit de la informació que posseïm del client (actual i potencial), aconseguir plena satisfacció i fidelització dels nostres clients. Amb aquest objectiu en ment, SICAT E3 incorpora la seva solució de Gestió de Relacions de Clients o CRM (Customer Relationship Management) les característiques principals són:

 • Perfil i segmentació de clientela actual i potencial.
 • Gestió de contactes.
 • Control i estat de les trucades realitzades a clients.
 • Traçabilitat de l'estat actual de comandes i logística de vendes.
 • Servei d'assistència tècnica.
 • Servei d'atenció a clients, de pre i post venda.
 • Estudi històric del client (contactes, vendes, preus, productes, etc.).
 • Visions estadístiques.
Llegir més

Eurofinances és la Gestió Comptable i Financera de SICAT E3 . Desenvolupada des de l'experiència de l'usuari, aconsegueix fer fàcil allò que per a alguns aplicatius més tradicionals és impossible.

 • El disseny de Seients Models i Diaris suposa l'eliminació de processos repetitius aquesta innovadora funció aconsegueix estalviar temps i guanyar efectivitat en el procés de les tasques rutinàries comptables.
 • Treballar amb Carteres amb Rigor Comptable trasllada a la comptabilitat la gestió de cobraments i pagaments i en ser de lliure disseny s'aconsegueix la ductilitat necessària per permetre a l'usuari dissenyar el seu propi entorn de carteres i utilitzar potents eines per a la seva anàlisi i gestió.
 • El programa pot fer suggeriments sobre quines operacions bancàries ens convenen més, ja que és capaç d'elaborar un estudi previ sobre les despeses que originarà una o altra operació.
  La majoria de les operacions més habituals, com ara l'elaboració de remeses, entrada d'impagats, conciliació bancària, ... estan automatitzades i compleixen amb les normativa vigent adaptada al SEPA
 • L'usuari pot confeccionar una infinitat de pressupostos de manera fàcil, i revisar contínuament.
 • La Gestió d'actius fixos ofereix la possibilitat de treballar amb Immobilitzats en curs i de mantenir diferents models d'amortització. Així doncs, desapareix el tradicional problema entre les amortitzacions comptables i financeres.
 • El control dels diferents Centres de Cost s'ha agilitzat de tal manera que es poden definir tants Tipus de Cost com siguin necessaris, a més de l'elaboració de pressupostos i de Comptes d'Explotació des d'aquesta perspectiva.

Llegir més

A partir de l'acceptació de la comanda o contracte des del mòdul de Vendes o CRM, s'inicia la tasca de fabricar. Normalment en altres ERP per a PIMES, aquesta part no està considerada.

No obstant això SICAT E3 incorpora un mòdul de fabricació basat en MRP II capaç de preparar les ordres de fabricació considerant l'estoc de materials existent i evitant el llançament innecessari de comandes a proveïdor. Tots els nostres Clients actuals troben en aquest mòdul una manera simple i eficaç de gestionar materials, ordres de fabricació, planificació, etc.

 • Gestió de materials.
 • Planificació.
 • Gestió i seguiment d'ordres de fabricació.
 • Tipus d'Ordre
 • Subcontractació
 • Estructures de producte
 • Estudi de costos
 • Estadístiques.
Llegir més

Gestionar l'ordre dels lots de producte en estoc i controlar caducitats, mantenir els aprovisionaments al dia per no aturar processos de fabricació, subministrar el producte acabat, planificar els lliuraments a clients i les càrregues per a operadors logístics,  SICAT E3 proporciona una manera ràpida i eficient de gestionar els seus producte / serveis i controlar estoc, inventari i magatzems.

 • Configuració d'articles i referències
 • Magatzems
 • Inventari permanent
 • Control d'aprovisionament
 • Consultes ATP i traçabilitat
 • Control de processos i documents per Centre
 • Stock management
Llegir més